Adatvédelmi szabályzat

Olvasóink értékelése:  / 0

A Tolnai & Messer Enterprises Kiadói és Kereskedelmi Kft. adatvédelmi szabályzata

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Tolnai & Messer Enterprises Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tolnai & Messer Enterprises Kiadói Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Tolnai & Messer Enterprises Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-074461), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a Hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Tolnai & Messer Enterprises Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.packaging.hu/edit címen. A Tolnai & Messer Enterprises Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabállyal:

–           a 2011. évi CXII. törvénnyel, mely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezik (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)

–          és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendeletével, GDPR)

 

A Tolnai & Messer Enterprises Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

scroll back to top

Bővebben...

WWMP 2.0 világstatisztika

Olvasóink értékelése:  / 0

2016–2020 időszakra közösen tanulmányt készített az amerikai MPS és a német VDMA. Eszerint a nyomtatással készült csomagolóanyag-gyártás 17%-kal növekszik.

scroll back to top

Bővebben...

Smithers Pira: kétszázalékos nyomdai növekedés

Olvasóink értékelése:  / 0

A Smithers Pira szerint 2020-ig a teljes nyomtatási mennyiség tovább csökken majd, értéke  azonban növekszik, ami a termékmix változásának eredménye. Növekedés várható a nagy értékű termékek termelési mennyiségében, különösen a csomagolás területén.

scroll back to top

Bővebben...

Növekvő csomagolási világpiac

Olvasóink értékelése:  / 0

Világviszonylatban 2016-ban a globális csomagolópiac 424 milliárd USD-t jelentett, az éves növekedési ráta pedig 3,5% volt.

scroll back to top

Bővebben...

Legnagyobb piac: növekvő élelmiszerfogyasztás

Olvasóink értékelése:  / 0

Nemcsak az életünk függ az élelmiszer- gazdálkodástól, hanem ez a világ egyik legnagyobb és legmeghatározóbb iparága. A csomagolt élelmiszerek például 2015-ben 2 billió eurós piacot jelentettek, és ez a terület röpke öt év alatt, 2020-ra 3 billió eurósra növekszik.

scroll back to top

Bővebben...

Kiegészítő információk

var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src = ( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})();